Ongevallen verzekering 

Als u door een ongeval invalide wordt, kunt u met hoge kosten geconfronteerd worden. Met een ongevallenverzekering zorgt u voor extra financiële zekerheid. Een uitkering kan plaatsvinden bij overlijden en/of bij blijvende invaliditeit.

Een ongeval is een gebeurtenis, waardoor lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een plotseling inwerkend geweld op het lichaam. Het lichamelijk letsel moet medisch vast te stellen zijn. Bij een ongevallenverzekering gaat het om een verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd indien het ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Het gaat dus niet om de daadwerkelijke kosten daarvan.

Welke risico’s dekt een ongevallen verzekering?​

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, dat weten we allemaal en opvallend genoeg vinden de meeste ongevallen plaats in de privésfeer. Vallen, struikelen, uitglijden of een val van een ladder, kunnen tot ernstig letsel leiden. Maar ook van een, in eerste instantie onschuldig lijkende sportblessure kunt u de rest van uw leven last hebben.

Na een ongeval maakt u misschien specifieke revalidatie- of tandartskosten, die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Deze kosten kunt u meeverzekeren op de ongevallenpolis.

Als u door uw invaliditeit arbeidsongeschikt raakt, krijgt u vroeg of laat te maken met inkomens achteruitgang. Er zijn ongevallenverzekeringen die zich specifiek richten op dit risico en zorgen voor inkomensaanvulling.

U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag u zich verzekert. Dat bedrag wordt uitgekeerd als u na een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Met het geld kunt u bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of auto financieren.
Bij gedeeltelijke invaliditeit krijgt u in principe het percentage van de verzekerde som uitgekeerd, dat overeenstemt met de mate van invaliditeit. Bent u 50% invalide, dan krijgt u dus 50% van het verzekerde bedrag.

Wij bespreken met u welke dekking past bij uw situatie en hoe de verzekering aansluit op andere financiële producten, zoals uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, uw zorgverzekering en uw woonlastenverzekering.

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten voor alleen uzelf, of ook voor uw gezinsleden. Kiest u voor een persoonlijke ongevallenverzekering, dan gaat het alleen om situaties waarin uzelf betrokken bent bij een ongeval.

In beide gevallen geldt dat er vele vormen en varianten zijn. Ieder weer met eigen dekkingen en specifieke voorwaarden. Wij helpen u graag om het aanbod van verzekeraars te vergelijken en kijken samen met u welke ongevallenverzekering passend is voor uw situatie.

Chat openen
Hallo, hoe kan ik u helpen?